Fotoalbum

Tur den 25. september 2012

Minivådområde

Da landmand Ole Lyngby Pedersen bød de ca. 50 fremmødte velkommen til aftenens arrangement åbnede sluserne sig. ”Hop i bilerne, så er det sikkert drevet over når vi kommer ud til vådområdet, mente han. Som sagt så gjort og da vi parkerede ved Ondrup Mose var der ikke længere brug for paraplyerne. 

Vi er på tur til Danmarks første minivådområde, som er en udløber af, at Ole Lyngby Pedersen kom med i Aqwaplan-projektet i 2006. Formålet er at mindske drænvandets indhold af fosfor og kvælstof, inden det løber ud i åen og derefter til Horsens fjord.

Minivådområde består af tre bassiner. Først ledes vandet ind i et 2 m dybt bassin, hvor jord- og sandpartikler bundfældes. Fosfor vil opsamles i bassinet og kan senere genbruges på marken.

Fra sandfangbassinet løber vandet videre ind i en faskine af marksten, som fordeler vandet, før det passerer gennem et område fyldt med en blanding af grus, sand og halm.  Her bliver nitraten omdannet til frit kvælstof. Herfra løber vandet under en barriere, før det havner i et klaringsbassin og derfra videre til åen.  

Siden projektet startede har Ole Lyngby Pedersen vist minivådområdet frem til mange mennesker, ikke mindst politikere. Interessen har været enorm. Han fremhævede den gode oplevelse det hele har været, og de fantastiske resultater, der kan skabes, når man fordomsfrit går ind i en proces med myndigheder, biologer og rådgivere. 

Ny kvægstald

Stalden ser imponerende ud. Flot og anderledes. 

Vi startede med at spise sandwich og drikke en vand eller kaffe. Nogle sad i kantinen, andre var ude i stalden og kigge på køerne og det flotte byggeri. Hans Jacob Fenger fortalte om byggeprocessen, som havde gået nærmest smertefrit. Stalden blev indviet i starten af september 2012.

Den er på 8800 kvadratmeter, fordelt på to staldlænger, en foderlade samt en personale- og serviceafdeling. Der er plads til 450 køer og er forberedt for en udvidelse til 600 køer.

Stalden er gennemmekaniseret med robotter til malkning, foderindskub og spalte-skrabning. Gødningen separeres, og køerne ligger i fiberstrøelse.

Byggeriet er en del af Realdanias kampagne "Fremtidens landbrugsbyggeri", som sigter på at skabe nye normer for landbrugsbyggeri. Realdania har givet 23,5 mio. kr. i støtte til byggeriet.