Julianelyst og generalforsamling

Ovenfor ses billeder fra Østjyske Jordbrugsakademikeres generalforsamling i Gedved forsamlingshus den 5. maj 2015 og det efterfølgende besøg på Godset Julianelyst, hvor vi blev vist rundt af godsets vildtforvalter, Jacob Nørgaard Larsen og driftsleder for mark, Morten Rasmussen. Besøget fokuserede på Julianelysts helhedsorientere og nytænkende vildtforvalning kombineret med den professionelle drift af landbruget.