Jordbrugets Uddannelsescenter, Aarhus

Den 18. marts 2019 besøgte vi Jordbrugets Uddannelses center, og hørte om mange forskellige uddannelsestilbud indenfor jordbrug. På Bredballegaard er der tale om en samling af aktiviteter, som tidligere var på Vejlby og Malling landbrugsskoler, samt Beder Gartnerskole og EFG-jordbrug på de tekniske skoler

Løsdriftsstald med landets næstældste stambogsførte jersey-besætning
Skolen udbyder en bred vifte af grønne erhvervsuddannelser
Studievejleder og underviser Martin Precht Nielsen fortalte levende, meget engageret og medrivende om skolen og dens aktiviteter
Visten af uddannelsestilbuddene på JU
Skolens besætning understøtter undervisningen