Kommunalt Landbrugstilsyn Grønbæk

Jens Christian Haugaard tager imod deltagerne i en kold aftenbrise. Under besøget gennemførte miljømedarbejdere fra Silkeborg Kommune gennemførte et miljøtilsyn sammen med - og i en spændende dialog - med os. Og vi afsluttede med en sandwich og en vand i laden. Den afsluttende diskussion drejede sig ikke om, hvorvidt kontrol er nødvendig, men mere om hvor detaljeret, den skal være.
Mette checker flydelaget på gyllebeholderen