Barritskov den 7. juni 2012

Historien om grønsagskasserne

47 medlemmer af Østjyske jordbrugsakademikere satte hinanden stævne på Barritskov den 7. juni 2012 til markvandring, virksomhedsbesøg, foredrag og generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere. Barritskov er en del af Aarstiderne A/S.

Økologisk konsulent Svend Daverkosen viste rundt og fortalte om stedets historie. Om Thomas Hartung som fik ansvaret for stedet som 23-årig og fik ideen med grønsagskasserne, som sendes direkte til forbrugerne. Senere mødte han kokken Søren Ejlersen, og sammen fik de gjort økologien til andet end ”lilla ble og rodfrugter”.

På Barritskov arbejdes der hele tiden med nyudvikling. En af de udviklingsprojekter projekter, der arbejdes med er biochar (kul) fremstillet ved pyrolyse af affaldskasser m.m. som metode til at binde CO2 i jorden.  Her afprøves biochar som vækstmedium.

Et andet udviklingsprojekt er at udvikle afgræsningsstrategien for de 400 stude. De bliver sat på langt græs og flyttet efter kort tids afgræsning, for at sikre en stor rodudvikling af græsset og dermed større opsamling af CO2.

Adm. direktør Annette Hartvig Larsen fortalte om Årstidernes strategi og vigtigheden af at lytte til tidsånden og have en tæt kontakt til kunderne. Aarstiderne bruger bl.a. Facebook til at få input til indhold i nye kasser.

I dag har Aarstiderne ca. 40.000 kunder, leverer ugentligt ca. 25.000 kasser og har en omsætning på ca. 260 mio. kr. 

Tak til Dansk Agronomforening for støtte til arrangementet.