Dokk1 og Aarhus Ø marts 2017

40 medlemmer fra Østjyske Jordbrugsakademikere besøgte torsdag den 23. marts 2017 det nye store Bibliotek og Borgerservice på havnen i Aarhus - Dokk1. Her vi fik vi historien om Dokk 1's tilblivelse og fik med selvsyn set det spændende hus og de mange muligheder og funktioner, som er tænkt ind i huset. Efterfølgende gik vi i samlet flok til Bylageret, hvor Mathias Albertsen fra Århus Kommune fortalte os om udviklingen og de kommende planer for Aarhus Ø. Her stod ligeledes en fuld model af Aarhus Ø, som gav en god fornemmelse af det store byudviklingsprojekt. Til slut fortalte Anders Laursen  om Ø-Haven på Pier 4, som er det seneste tiltag for brugerinddragende aktiviteter på Aarhus Ø. Haven har til formål, at aktivere de arealer, der endnu ikke bygges på, og lade dem blive inddraget af borgerne og det grønne.

Alt i alt en meget interessant aften.