Trinderup Gods

En halv snes medlemmer besøgte Trinderup Gods tirsdag, den 18. juni 2019.

Trinderup Gods dækker ialt ca. 1600 ha, fordelt på 3 ejendomme. Trinderup Gods har siden 1988 været ejet af Svend Møller Hansen, efter at det i nogle år havde tilhørt spritfabrikkerne.

Siden 1995 har godset været ejet af Svend Møller Hansen Holding A/S.

På godset produceres der markafgrøder og slagtekyllinger. Derudover har firmaet Compsoil i godsets bygninger en årlig produktion af 40.000 tons biokompost, som afsættes til ca. 5000 ha landbrugsjord. Endelig er der bolig- og erhvervsudlejning, skov- og jagtvæsen.

Svend Møller Hansen var oprindeligt smed, og startede i 1969 DS Gruppen, som på sin hjemmeside oplyser, at den i dag er "en af Europas førende industrikoncerner indenfor løsninger i stål og beton til byggeriet".

Driftsleder Peer Skov tog os med i bygninger og mark og fortalte med stort engagement og indsigt om både de forretningsmæssige og de faglige problemstillinger og udfordringer.
Trinderup drives pløjefrit, og Peer Skov udfører selv forsøg med bl.a. kornsorter. Disse forsøgresultater er bestemmende for markplanen det kommende år. Derudover indgår han i et meget forgrenet vidennetværk, og tilser markerne, så han kan justere behandlingerne efter de aktuelle forhold. Dyrkningen sker i stigende omfang positionsbestemt.
I 1680 blev Trinderup overdraget til Marie Grubbe og hendes daværende mand.