Prognæs Agro

Den 6. september 2021 var 18 medlemmer på besøg hos gdr. Finn Prang Andersen ved Kolind. Finn Prang Andersen orienterede om inddæmningen af Kolindsund, hvorved der for mere end 100 år siden blev skabt et område med meget produktiv landbrugsjord, der var meget velegnet til produktion af Alm. rapgræs frø. Nu er der planer om at etablere et solcelleanlæg på arealet, og der blev orienteret om den politiske proces desangående, og om de problemer, det giver med bureaukrati, og den usikkerhed, det er forbundet med. Jens Prang Andersen er ikke bare driftsleder for sit landbrug, men formand for pumpelaget, som skal holde kanalerne åbne for den nødvendige vandføring, og derfor jævnligt må fjerne grøden derfra. Et utroligt lærerigt besøg, som viste, at nutidens landmand ud over at være fagligt dygtig også skal kunne lede denne oprensning, og ikke mindst fortså at omgås såvel det politiske system, miljøorganisationer og naboerne.