Arrangementer

25. april 2023

Biomar er en global leder inden for produktion af højkvalitets fiskefoder til opdræt af fisk i akvakulturindustrien. Virksomheden har mere end 50 års erfaring inden for fiskefoder og har et bredt udvalg af produkter, der er skræddersyet til forskellige arter af fisk og produktionsmiljøer. Virksomheden har en stærk bæredygtighedsprofil og fokuserer på at minimere sin påvirkning på miljøet og samtidig sikre en ansvarlig og bæredygtig produktion af fiskefoder.


25. april 2023 kl 17-20


BioMar A/S 

Mylius-Erichsensvej 35 

7330 Brande 

Danmark


Pris . 50 kr. inkl. sandwich og drikkevare.

Betales til Nanna på Mobile Pay 28950070


 


Tid: 27. september kl 17.-19.30.

Sted: Snuhøjvej 10, 8881 Thorsø

René Rasmussen og hans kone Marianne købte i 2000 kvægbedriften Knudsminde. De driver 520 ha, hvoraf ca. 200 ha er til grovfoder, 280 til salgsafgrøder og resten eng og brak. De har 300 malkekøer og med opdræt er de oppe på 560 dyr i alt. Der malkes tre gange i døgnet, og ydelsen ligger på ca. 13.200 kg mælk pr. ko. Mælken leveres til Mammen majeri, og gylle leveres til Thorsø biogasanlæg. De har 6 ansatte.  

Dette arrangement er perfekt til børnefamilier, som gerne vil blive klogere på, hvordan en moderne kvægbedrift ser ud i 2022. 

Program 

* Rene Rasmussen byder velkommen.

* Rundvisning i marken og i stalden

* Rene levere sin mælk til Mammen Mejeri - krav til klima og bæredygtighed

* Gyllen leveres til Thorsø biogasanlæg - har værdien af biomasse ændret sig

Forplejning

der vil være sandwich og vand.

Pris 

50 kr som betales kontant eller pr mobile pay til Nannas mobil nr: 28 95 00 70.

Tilmelding:  http://www.agronomnetvaerk-oj.dk/418181404 

20-09-2022

Besøg hos Enorm BioFactory A/S og efterfølgende generalforsamling.

 TID: Tirsdag den 3. maj kl 17:00 2022.

STED: Enorm Biofactory, Hedelundvej 15, 8762 Flemming (vest for Horsens)

  1. Enorm BioFactory vil fortælle om produktionen af Black Soldier Fly larver, og perspektiverne ved denne produktion. Det tager ca. 1½ time.
  2. Derefter holder vi spisepause med sandwich (måske også prøvesmagning af larverne som aperitif).
  3. Efter spisning er der generalforsamling.

Besøget er gratis. Tilmelding på Østjyske Jordbrugsakademikeres hjemmeside.

Enorm BioFactory producerer Black Soldier Fly larver.

Disse larver kan spille en betydelig rolle for en grøn udvikling af vores landbrug og fødevareindustri. Black soldier Fly larver kan leve af reststrømme fra fødevareindustrien og konvertere dem til sunde og bæredygtige ingredienser til foder og fødevarer. Bæredygtige insekter kan imødekomme den voksende efterspørgsel på proteiner til fisk, fjerkræ, svin og mennesker.I

I dag er Enorms primære aktiviteter centreret om etablering og drift af en proof of concept produktion (POC). POC staldene består af 3200 m2 bygningsareal. POC staldene giver viden om, hvordan produktionen bedst mulig kan skaleres. 

I starten har målet været:

Stabil produktion af flueæg. Nok til en produktion af 30 ton levende larver per dag.
Produktion af 1,5 ton levende larver hver dag.
Test og dimensionering af de rigtige løsninger til ventilation, automatisering og forarbejdning.
Projektering af fuldskala produktion med kapacitet på 100 ton levende larver per dag.

I 2023 vil Enorm Biofactory åbne Danmarks første kommercielle insektproduktion, som samtidig bliver Nordens største. Det er resultatet af en trecifret millionindsprøjtning, som flere store aktører står bag, og hvor DLG bliver medejer. Produktionen tilfører en ny alternativ proteinkilde til den grønne omstilling af landbruget.

Generalforsamling.

 Dagsorden til generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere d. 3/5-2022

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning ved Erik
Fremlæggelse af regnskab ved Nanna
Valg til bestyrelsen. Carl Åge og Nanna er på valg
Valg af revisor
Forslag til kommende besøgssteder
Evt.

/29/3-2022

28-03-2022

Besøg hos AU Food.

Agro Food Park 48, 8200 Aarhus N

Instituttet er flyttet til Skejby fra Årslev Forsøgsstation på Fyn.

Tid: Tirsdag, den 1. marts 2022 kl. 17 – 20

Sted: Agro Foodpark 48. Se ovenstående kortskitse

Program:

Gennemføres primært som diskussioner frem for formelle Power Points

Forplejning:

Der vil være sandwich og vand, som spises i pausen.

Pris:

50 kroner pr deltager, som betales kontant eller pr mobile pay til Nannas mobil nr: 28 95 00 70.

Sprog:

Universitetsverdenen er international. Michell Williams er New Zealænder, og taler et letforståeligt engelsk. Hun forstår dansk. Vi vil oversætte i nødvendigt omfang.

Tilmelding:

Via foreningens hjemmeside.

Mvh og på gensyn den 1. marts bestyrelsen

 

10-02-2022

Den 6. september 2021 besøger vi Landmanden Finn Prang Andersen.

 

Vi mødes 6. september kl. 17.00 på adressen Pognæs Dæmningen 12, 8560 Kolind.

 

Her vil Finn fortælle om bedriftens planteavl, og om det kommende solcelleprojekt der skal gennemføres på bedriften. Herudover viser og fortæller han om den specielle jordbundsforhold i Kolindsund. Udvalgsformand i Norddjurs kommune Jens Meilvang, vil herefter fortælle, hvordan Norddjurs Kommune satser på solceller i fremtiden.

 

Ca. kl. 18.30 spiser vi sandwich og afholder generalforsamling. Arrangementet er gratis.

 

Tilmeld dig på hjemmesiden

 

Lidt om Pognæs Agro:

Pognæs Agro er en planteavlsbedrift der ligger midt på Djursland. En del af markerne ligger i Kolindsund, som er specielt fordi det er en tørlagt sø. Sundet havde i stenalderen forbindelse fra Grenaa via Pindstrup og Allingåbro til Randers Fjord og Hevring Bugt. Det nordøstlige Djursland var da en ø i stenalderhavet. Vandet i Kolindsund var dengang saltvand. Efter vikingetiden tilsandede fjordmundingen, og Kolindsund blev til en lavvandet sø. I dag afvandes kanaler og Pumpestationer.

 

Driften af Pognæs Landbrug omfatter i alt 230 ha. Driftsformen er korn- og frøavl. Jordboniteten består fortrinsvis af blå- og brundynd samt almindelig agerjord. Produktionen omfatter bl.a. brødhvede, foderhvede, maltbyg, brødrug og græsfrø.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Østjyske jordbrugsakademikere

 

 

Dagsorden til generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere 6/9- 2021

Grundet Covid-19 afholdes generalforsamlingen for 2019/2020 og 2020/2021

22-07-2021

Som det er fremgået af dagspressen (Bl.a. Jyllands-Posten den 5. august), er der ved at ske en grøn revolution, som består i, at Forskere på Aarhus Universitet i Foulum har udviklet en metode, der gør det muligt at udvinde protein fra græs, som har så høj en biologisk værdi, at det kan erstatte importeret soya i svinefoder.

Vi har været så heldige, at vi kan få mulighed for at besigtige det forskningslaboratorium, hvor metoden er udviklet og at møde de forskere, der har arbejdet på såvel mark- som fodringssiden. Vi skal også høre om perspektiverne for landbruget fra den  administrerende direktør i Vestjyllands Andel, som har bidraget med såvel arbejde, som kapital.

CBIO Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi

 

Tid: Tirsdag, den 29. september 2020 kl. 17

Sted: Blichers Alle 20.  Foulum. 8830 Tjele

Se ovenstående kortskitse fra Google Maps

Program:

· Velkomst ved Institutleder Uffe Jørgensen

· Besigtigelse og orientering instituttet og laboratoriet

· Status på forskningen om udvinding af letfordøjeligt protein fra græs

-          Den grundlæggende idé v/ centerleder Uffe Jørgensen

-          Fodring af enmavede dyr med græsprotein v/Professor Søren Krogh Jensen

-          Perspektiver for landbruget og samfundet v/ adm.direktør Steen Bitch, Vestjyllands Andel

 

Forplejning:

Der vil være sandwich og vand, som spises på et passende tidspunkt.

Pris:

50 kroner pr deltager, som betales kontant eller pr mobile pay til Nannas mobil nr: 28 95 00 70.

Tilmelding:

Via foreningens hjemmeside.

Minimum antal deltagere: 20

Mvh og på gensyn den 29. september   

 bestyrelsen

17-08-2020