Arrangementer

Onsdag den 1. juni kl. 17.00 besøger Østjyske Jordbrugsakademikere Møllerup Gods og slutter aftenen af med generalforsamling. 

Vi mødes på Møllerup Gods, Møllerupvej 26, 8410 Rønde ved flagstangen tæt ved ridebanen.

17.00 Markvandring på dele af godsets marker og rundvisning på virksomheden Møllerup gods med Anne Sophie Gamborg. Vi skal bl.a. høre om Møllerups hampproduktion, andre aktuelle driftsgrene og aktiviteter, f.eks. engagementet i Nationalpark Mols bjerge. 

18.10  Pause med sandwich, vand og fri snak.

18.40  Anne Sophie Gamborg fortæller om drift og strategi for Møllerup Gods med mulighed for spørgsmål fra forsamlingen. 

19.30 ca. på dette tidspunkt afslutter vi aftenen med Østjyske Jordbrugsakademikeres generalforsamling. Det forventes at foregå i Møllerups Hesteshop, men det kan evt. blive flyttet til et andet lokale i nærheden. 

Tilmelding til venstre i menu'en senest mandag den 30. maj.

Sandwich og vand koster 50,00 kr. Medbring gerne lige penge. 

Hvis man vil forberede sig inden besøget eller se mere efter besøget, kan man besøge Møllerup Gods på nettet, under menupunktet om står der en del informationer om godset, og man kan se en udsendelse om Møllerup produceret af TV2 Østjylland. 

24-08-2017

Hørkram Foodservice A/S er en landsdækkende totalleverandør til foodservicemarkedet og én af de tre største cateringgrossister i Danmark. Kundefundamentet spænder bredt fra den lokale bager til alle typer af offentlige institutioner, store og små virksomheder samt restauranter, caféer og kiosker i alle størrelser.

Hørkram er fysisk placeret i to topmoderne, velfungerende logistikcentre, i henholdsvis Sorø på Sjælland og ved Århus på i alt 54.000 m2.  Vi skal besøge logistikcentret ved Århus, hvor vi skal høre om virksomheden og få et kig indenfor i det nye frostlager på 8000 m2.

Vi bliver vist rundt af Centerdirektør, John Astrup. Han vil fortælle om virksomheden, deres strategi, værdikæde og udfordringer samt vise rundt i deres lager og produktion.  

Hørkram er vært for sandwich og drikkevarer. Arrangementet er derfor helt gratis.

Tid: Tirsdag den 23. februar 2016 fra kl 17.00 til ca. 20.00

Mødested: Hørkram Foodservice A/S

Torshøjvej 59, Kolt

8362 Hørning

Tilmelding i menuen til venstre senest den 18. februar 2016 af hensyn til forplejning.

Vi ser frem til en spændende aften.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

24-08-2017

BESØG HOS DANSK LANDBRUGS STØRSTE RÅDGIVNINGVIRKSOMHED, LMO

Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17 – 20.

Mødested: LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup.

Østjyske Jordbrugsakademikere inviterer denne gang til besøg hos LMO Søften. LMO er Danmarks største konsulentfirma inden for landbrug, og det nye konsulenthus i Søften blev indviet i 2010.

Tilmelding på Østjyske Jordbrugsakademikeres hjemmeside (Link til tilmeldingsblanket) senest onsdag, den 13.sept.

Husk at medbringe 50 kr. til sandwich og vand.

Program

Kl. 17.00: Status og perspektiver for den uvildige rådgivning v / Vicedirektør Karsten Lauridsen

Kl. 17.30: Generationsskifte på fremtidens bedriftsstørrelser, og hjælp til at komme i gang v/ Chefkonsulent Torben Wiborg

Kl. 18.00: Rundvisning i bygningen og lidt fakta om LMO.

Kl. 18.30: Hvordan skal landmanden kombinere rollen som produktionslandmand med rollen som miljøforvalter? v/ formand for Planteavlskonsulenternes forening

Kl. 19.00: Sandwich

Kl. 19.30: Fælles drøftelse af muligheder og udfordringer for danske landmænd og rådgivningsvirksomhederne.

Kl. 20.00: Afslutning.

Lidt om LMO (fra LMO’s hjemmeside)

LMO er Danmarks største rådgivningsvirksomhed på landbrugsområdet. Vi kan rådgive dig hele vejen rundt om din forretning- fra engageret faglig rådgivning i mark og stald til økonomisk og juridisk assistance.

Vores specialister er altid opdaterede på aktuel viden om planteavl, kvæg og svin. Vi kender alle regler indenfor skat, regnskab, bogføring, moms osv. Vi ved, hvordan landet ligger, og vi ser muligheder for dig og din virksomhed.

Vi tilbyder dig rådgivning om landbrug på en lang række områder, som bl.a. virksomheds- og driftsøkonomi, Regnskab & skat, deltidslandbrug, ledelse, planteavl, kvæg mf.

Link til Video på LMO´s hjemmeside

24-08-2017

Program tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17-20:

Vi mødes kl. 17.00 i Gedved forsamlingshus, Egebjergvej 43, 8751 Gedved, hvor generalforsamlingen afholdes. Se dagsorden her. Der serveres en sandwich og en sodavand med en egenbetaling på 30 kr. 

Kl. 18.15 kører vi til Julianelyst Gods, hvor besøg og rundvisning starter kl. 18.30 på Julianelyst, Julianelystvej 1, 8752 Østbirk. Vi mødes på parkeringspladsen, se den røde pil på billedet. Rundvisningen forventes at vare til omkring kl. 20.  Vi vil blive vist rundt af godsets vildtforvalter, Jacob Nørgaard Larsen og driftsleder for mark, Morten Rasmussen. Vi starter med en markvandring og slutter i driftsbygningerne, husk praktisk fodtøj!

Tilmelding senest den 29. april 2015 her

Julianelyst er en hovedgård, udstykket fra Urup i 1791. Hovedbygningen er opført i 1792-1793 og ombygget i 1880. Julianelyst Gods er i 2010 blevet købt af Agnete og Claus Thinggaard, hvor det har gennemgået en stor renovering og restaurering samt tilbygning af flere nye driftsbygninger.

Julianelyst Gods er på 245 hektar med planteavl, primært korn til fremavl samt græsfrø. Derudover hører der 100 hektar skov med til godset. Der fokuseres rigtig meget på natur- og vildtpleje på godset. Der opdrættes bl.a. fasaner med skrukhøns, og der laves mange tiltag ude i naturen for at sikre bedre yngle- og levevilkår for markvildtet, primært agerhøns, harer og fasaner. Derudover er der ridehal og staldfaciliteter til dressurheste og avlshopper.

Besøget har fokus på vildtpleje i agerlandet, og hvordan vildtplejen organiseres på godset. Vi skal ud og kigge på nogle af de tiltag, der er igangsat på markerne, og snakke om, hvordan markdriften og vildtplejen kan integreres. Besøget slutter af med en rundvisning i godsets driftsbygninger og maskinhus, hvor vi kan få et indtryk af den store ombygning, der er sket. 

Adresser:

Generalforsamling: Gedved forsamlingshus, Egebjergvej 43, 8751 Gedved

Julianelyst, Julianelystvej 1, 8752 Østbirk

24-08-2017

Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 17.00 til cirka 20.15.

Hvor er økologisk jordbrug på vej hen?
Ved direktør Paul Holmbeck og økologikonsulent Bjarne Hansen, Økologisk Landsforening

•        Status for økologisk jordbrug i dag?

•        Hvem er dagens økologer, og hvem er kunderne?

•        Markedsføringsstrategi og -planer

•        Afsætningssituationen

•        Hvor er økologisk jordbrug om 5-10 år - i Danmark og på verdensplan?

Ca. kl. 18.30 nyder vi et dejligt økologisk måltid 
fra husets leverandør L’estragon, samt kaffe/the og lidt sødt. Herefter er tiden kommet til, at vi får belyst spørgsmålet:

Biodynamisk dyrkning - luftig filosofi eller et vigtigt bidrag til fremtidens landbrug?
Ved Klaus Loehr-Petersen, projektleder og informationsansvarlig i Biodynamisk Forening

Bio-dynamisk jordbrug bygger på et helhedssyn på sammenhænge mellem fysiske og ikke-fysiske elementer, mellem biologi og dynamis. Det ”stritter” i forhold til traditionelle, nøgterne naturvidenskabelige begreber, men de jordbrugsfaglige resultater er evidente. Også de gastronomiske resultater er til at sanse og prissætte. I en tid, hvor naturvidenskaben udforsker kvantebiologi, epigenetik og kronobiologi står biodynamiske landmænd måske ikke så alene mere med at interessere sig for praktisk produktionsjordbrug med himmel og jord? 

Pris: 50 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke-medlemmer. Dækker måltidet, øl/vand, kaffe og sødt.

Tilmeld dig senest den 5. februar - klik her

Mødested: Indgang til Økologisk Landsforening, Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj

24-08-2017