Arrangementer

Tirsdag den 30. september 2014 har du mulighed for at besøge Studstrupværket og høre om, hvordan de arbejder med energiforsyning (el og varme). Vi bliver også vist rundt på værket. Praktisk fodtøj anbefales, da vi skal gå på risteværker og trapper i forbindelse med rundvisningen på anlægget. Der er dårlig adgang for gangbesværede, idet der ikke er elevatorer alle steder.

Studstrupværket er vært for en vand/sodavand under besøget, men der er ingen bespisning, så provianter eventuelt inden. Arrangementet er gratis. 

Vi mødes kl. 17.00 på adressen: 

DONG Energy Thermal Power A/S

Studstrupværket

Ny Studstrupvej 14

8541 Skødstrup

Mødested: Nordporten/receptionen, vi bliver lukket ind samlet, når alle er tilstede, så det anbefales at komme til tiden. 

Besøget forventes at vare 2,5 timer. 

Tilmelding senest den 23. september her

24-08-2017

Den 3. juni inviteres du til Østjyske Jordbrugsakademikeres generalforsamling og virksomhedsbesøg hos Nordic Seed.

Nordic Seed (tidligere Pajbjergfonden) forædler i dag byg og hvede. Arrangementet starter kl. 17 med en tur i marken og rundt i virksomheden, hvorefter vi går indendørs og spiser en sandwich. Nanna Hellum vil herefter kort fortælle om det nybyggede laboratorium, og Hans Haldrup vil berette om forædlingen før og nu.

Arrangementet slutter af med den formelle del af generalforsamlingen. 

Sted: Parkeringspladsen hos Nordic Seed, Grindsnabevej 25, 8300 Odder

Tid: kl. 17.00 den 3. juni 2014

Påklædning: Passende til markvandring.

Pris: 50 kr./sandwich

Tilmelding: Senest 25. maj på hjemmesiden eller på mail til nhni@nordicseed.com

Se dagsorden for generalforsamlingen nedenfor. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Østjyske Jordbrugsakademikere

Generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere 3. juni 2014

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden

3. Årsregnskab ved kassereren 

4. Valg af bestyrelse: Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg samt Nanna Hellum Nielsen er ikke på valg. William Schaar Andersen og Kirsten Lund er på valg.

5. Valg af revisor

6. Arrangementer og budget for det kommende år

7. Eventuelt

24-08-2017

- et socialt fællesskab med landbrug som terapiform

Tirsdag den 25. februar

Landsbyvænget 14‎,

Herskind,

8464 Galten

Levefællesskabet er baseret på, at almindelige mennesker vælger at bo i et tæt naboskab med voksne udviklingshæmmede. Der bor ca. 130 mennesker i Levefællesskabet, som har eksisteret siden 1996. Levefællesskabet er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale impulser. De udviklingshæmmede hjælper med opgaverne ved landbruget, som blandt andet omfatter 10 køer, mejeri, bageri og et gartneri på 2 tdl.

Vi skal også møde agronom Ph.d. Jens-Otto Andersen, som vil fortælle om aktiviteterne i Biodynamisk Foreningens biokrystallisationslaboratorium, som er placeret på Hertha. Læs mere.

Læs mere om Hertha på levefællesskabets hjemmeside.

Program

Kl. 17.00: Rundvisning ved Per Clauson-Kaas

Kl. 18.30 Spisning (Årstidens grønne suppe, brød, smør, kaffe/the og småkage til) 

Kl. 19.00 Biodynamisk forskning ved Jens-Otto Andersen

Pris for medlemmer: 50 kr.

Pris for ikke-medlemmer og ægtefæller: 75 kr.

Tilmeld dig senest onsdag den 19. februar 2014.

24-08-2017

 

Tirsdag den 29. oktober kl. 17.00.

Rodskov Svineproduktion

Rodskovvej 87

8543 Hornslet

 

Østjyske Jordbrugsakademikere sætter denne gang fokus på en af dansk landbrugs søjler - svineproduktionen. Vi besøger Rodskov Svineproduktion ved Hornslet. Rodskov Svineproduktion er en del af Rodskovgruppen - en moderne landbrugsbedrift med 700 årssøer, produktion af ca. 22.000 smågrise og 7-8000 slagtesvin. Ud over svineproduktionen drives 450 hektar med planteproduktion. Se mere på: Rodskovgruppen.dk. Besøget starter med rundvisning i soholdet, og efterfølgende en rundbordssnak med nærmere præstentation af virksomhedenes opbygning, drift, visioner og udfordringer m.v. ved leder af svineproduktionen Dorte Kristensen og leder af driften af Rodskovgruppen Erling Kristensen. 

For at komme med på rundvisningen i staldene, må man ikke have været i en svinestald i 12 timer. Man skal have overtrækstøj og fodovertræk på under besøget. Det fås på stedet. 

Program:

Kl. 17.00 Rundvisning på Rodskov svineproduktion

Kl. 18.30 En kort pause med sandwich, vand og snak.

Kl. 19-20 Virksomhedens opbygning, tanker, drift og visioner, udfordringer m.v.

Sandwich og vand: 50 kr. for medlemmer/75 kr. for ikke medlemmer.

24-08-2017

Årets store arrangement: Sejlads, gode historier, vandmiljø, generalforsamling mv.

Torsdag den 30. maj 2013 kl. 17.00

Program

Kl. 17.00  Afgang fra Ry bådehavn med ”Viking”, en af Hjejleselskabets både. 

Båden afgår fra Skimminghøj, 8680 Ry. 

Kom gerne i god tid, da båden afgår præcis. I kan parkere på Kvickly Ry´s parkeringsplads, Siimtoften 2, Ry.

Under sejladsen til Himmelbjerget vil historiefortæller Olaf Møller bidrage med fortællinger om landskabet og områdets mange spændende historier.

Efter ca. 1 times sejlads ankommer vi til Hotel Julsø.

Oplæg om vandmiljø:  ”Vidensgrundlag for sårbarhedskortlægning for N-udledning til vandmiljøet. Om bl.a. differentieret placering af virkemidler for at opfylde vandmiljøplaner” ved ph.d. i biologi Gitte Blicher-Mathiesen , Institut for Bioscience – Ferskvandsøkologi, Århus Universitet, Silkeborg

Gitte Blicher-Mathiesen har i mange år arbejdet med landbrugets næringsstof udledning til vandmiljø og regulering heraf primært i tilknytning til Overvågningsprogrammer og evaluering af Vandmiljøplaner.

Spisning på Hotel Julsø . Der serveres en hovedret med efterfølgende kaffe og ”avec”.

Dagsorden for generalforsamling i ’Østjyske Jordbrugsakademikere’

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Årsregnskab ved kassereren 

4. Valg af bestyrelse

Bodil Pedersen, Anna-Christa Bjerg samt Nanna Hellum Nielsen er på valg

5. Valg af revisor

6. Planer, budget og kontingent for det kommende år

7. Andre sager

8. Eventuelt

Herefter vandretur op ad Himmelbjerget forbi tårnet.  Ved toppen bliver vi afhentet af bus, der transporterer os tilbage til Ry bådehavn

Kl. 21.10 Ankomst i Ry – farvel og tak for i dag!

Prisen for medlemmer er 50 kr. Ægtefæller og ikke-medlemmer skal betale kostpris dvs. 200 kr.

Hertil kommer køb af drikkevarer til middagen.

Tilmelding senest den 22. maj.

24-08-2017