Arrangementer

Torsdag den 21. februar 2013 kl. 17.00

Agro Food Park 13

8200 Århus N. 

Videncentret for Landbrug har fået selskab og ligger nu i en erhvervspark, som rummer godt 800 medarbejdere fordelt på flere end 20 virksomheder. Visionen er, at landbrugs- og fødevarevirksomhederne ved at bo dør om dør kan dele viden og øge deres innovation og konkurrenceevne. Forbilledet for Agro Food Park er hollandske Food Valley, som er kendt i hele verden som Europas førende fødevareklynge.

Agro Food Park blev indviet 09.09.09, og i januar 2012 blev den store nye bygning - Agro Food Park 13 indviet. Der har været og er fortsat meget stor interesse for at få adresse på stedet. Hos Aarhus Kommune ligger en masterplan for udvidelser frem til år 2020 til lokalplangodkendelse. Målet er, at 3000 vidensmedarbejdere til den tid skriver Agro Food Park på deres visitkort.

I Agro Food Park samarbejder virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder om innovation, opgaver og projekter. Her ligger også 

Food Observatory – en kantine, hvor fødevarevirksomheder skal kunne teste nye produkter, inden de bliver sendt på markedet.

Program: 

Indlæg: Facts og visioner for Agro Food Park ved clusterpreneur Søren Madsen. 
Søren har været med fra starten og har ansvaret for at udvikle Agro Food Park. Hans titel kan oversættes til klyngeiværksætter, og hans opgave er at få virksomhederne til at spille godt sammen og dermed øge udbytte af at have adresse i området.  

Rundvisning med besøg på to virksomheder, som vil fortælle om deres produkter, og hvordan det er at bo i Agro Food Park. International Starch Institute A/S og Agger Foods – Soya4you 

Sandwich og en vand (70 kr. pr. person. Husk kontanter)

Niels Peter Skrubbeltrang  fortæller om sit job som "bygherre" og udlejer for Agro Food Park.

Arrangementet slutter ca. 19.30.

Sidste tilmelding den 19. februar 2013. 

Læs mere 

Agger Foods – Soya4you 

24-08-2017

Tirsdag den 25. september kl. 17.00

Mødested: Vejlskovsgård, Favrgaardsvej 265, Odder

Minivådområdet renser drænvandet

Vi starter aftenen med en guidet tur i minivådområdet beliggende i Ondrup Mose ved Odder. De senere år er der lavet minivådområder flere stedet i landet, og ideen med dem er at fange næringsstoffer fra markdræn, inden de kommer ud i vandmiljøet.

Jacob Peter Jacobsen, Orbicon (Og ikke som tidligere annonceret Helge Kjær Sørensen) vil vise os området og fortælle om projektet, som er det første minivådområde designet af Orbicon. Det var et led i Agwaplan - et EU-finansieret projekt med deltagelse af landbruget, dets organisationer, det tidligere statslige Miljøcenter Århus, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, samt Skanderborg og Odder kommuner.

Se mere om minivådområdet i Ondrup mose.

Nybygget kvægstald til 450 køer 

Herfra kører vi til Vejlskovgaard, hvor gårdejer Hans Jakob Fenger vil fortælle om sit kvægbrug og den splinternye stald, som blev taget i brug i juni 2012. Den 8700 m2 store stald er topmoderne udstyret. Den huser i dag 250 køer, men i 2013 flytter yderligere 200 malkekøer ind. 
Byggeriet har været syv år undervejs, og der er lagt stor vægt på arkitektur og bygningens fremtoning i landskabet. Hans Jakob Fenger har landbruget sammen med sin søn, Claus.

Efter rundvisningen vil vi gå ind i gårdens kantine, hvor bestyrelsen har sørget for vand og sandwich. Arrangementet er gratis.

Tilmeld dig senest 16. september.

Tilmeld dig her eller send en mail til Nanna nhni@nordicseed.com 

24-08-2017

7. juni 2012

Barritskovvej 34

5170 Barrit

Barritskov Gods ligger på nordsiden af Vejle Fjord og er en del af Aarstiderne A/S, som er kendt for at producere og levere kasser med økologiske grønsager til forbrugere over hele landet.

Aarstiderne blev stiftet i 1999 og har ca. 110 ansatte, en omsætning på ca. 250 mio. kr. og 45.000 kunder i Danmark og Sverige. I dag er Barritskov først og fremmest hjemsted for Aarstidernes pakkeri med vaskeri og kølerum. 

Agronom og adm. direktør Annette Hartvig Larsen og økologisk konsulent Svend Daverkosen viser os rundt og fortæller om udfordringer og visioner. 

Program

Kl. 17.00       

Rundvisning. Vi skal bl.a. se lidt grønsager, græs- og studeproduktion, naturudvikling, pakkeriet og det nye kraftvarmeanlæg baseret på biomasse, som forsyner Barritskov med varme og el. Og så skal vi præsenteres for Aarstidernes CO2-model.

Kl. 18.30    Sandwich

Kl. 19.15

Aarstidernes forretningsmodel. Hvordan aflæser vi tidens trends, og hvad tror vi, fremtiden byder på? Spørgsmål og debat.

Kl. 19.45    kaffe og generalforsamling i Østjyske Jordbrugsakademikere. 

En stor tak til Dansk Agronomforening, som giver tilskud til arrangementet.

Pris for sandwich, drikkevarer og kaffe: 40 kr.

Tilmelding senest den 1. juni 2012. 

24-08-2017

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra formanden

3. Årsregnskab ved kasseren 

4. Valg af bestyrelse: Marianne Haugaard Christensen og William Schaar Andersen er på valg. Marianne genopstiller ikke.

5 . Valg af revisor

6 . Arrangementer og budget for det kommende år

7. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne og foreslår ændringer. Se ændringsforslag, som er vedhæftet mail til medlemmer eller sendt pr. brev primo maj 2012.

8 . Eventuelt

24-08-2017

Besøg på Fru Møllers Mølleri

Torsdag den 9. februar 2012 kl. 17.00

Bjeragerhougaard 
Bjeragervej 35, Bjerager
8300 Odder 

”Korn er et levende produkt, der rummer alt det, der skal til for at skabe nyt liv”, lyder det fra Bodil Møller.
Fru Møllers Mølleri er drevet af Bodil og Kim Møller, som bor på Bjeragerhougård, hvor de foruden Fru Møllers Mølleri driver et landbrug med 500 søer og opdræt af slagtesvin. Desuden har de 200 ha jord med korn, græsfrø og raps. Læs mere på www.frumollersmolleri.dk.
Bodil Møller er aftenens vært og vil fortælle om sin erfaring med korn og produktionsmetoder.
Arrangementet starter kl. 17.00 med kaffe og brød i restauranten, hvor Bodil indleder, efterfulgt af rundvisning på mølleriet og visit i gårdbutikken. Derudover skal vi en tur i Chulumenda Farm Coffee, som er et kafferisteri ved siden af mølleriet. Her vil Annemarie Bojsen fortælle om kafferistning, og der vil være mulighed for at købe kaffe med hjem. 
Arrangementet koster 50 kr. per deltager, som betales ved ankomst (husk kontanter). Sluttiden afhænger af spørgelysten, men forventes at være senest kl. 19.30. 

Tilmeld dig her senest den 30. januar.

Læs mere om Fru Møllers Mølleri

24-08-2017