Arrangementer

Besøg på Hedegårdens Vinavl, Skødstrup 

Torsdag den 22. september 2011, kl. 19 til ca. 21.00

På Hedegården har man i perioden fra 2005 til 2008 tilplantet én ha bakkeskråning med ca. 3000 vinstokke. Målet er at én vinstok kan producere druer til én flaske god vin. Gården er i øjeblikket ved at blive omlagt til økologi, og vil herefter være én af to økologiske vinproduktioner i Danmark. Vi skal på besøget høre, om man kan lave god vin i Danmark, hvordan det kan gøres, og hvad det kræver af arbejdsindsats og omhu.

Aftenens vært Simon Hedegaard vil guide os rundt blandt vinstokke, fortælle om fremstillingsprocessen og vise os ”vinkælderen”, hvor vi får mulighed for at smage på forskellige vine og evt. købe en flaske vin med hjem. Besøget afsluttes med kaffe og kage, hvor der bliver mulighed for at stille yderligere spørgsmål.

Hedegårdens vinavl v. Simon Hedegaard
Segaltvej 501
8541 Skødstrup

Se også www.vinavl.com

Pris:
100 kr. pr. deltager for rundvisning og smagsprøver, som betales ved kaffen (husk kontanter). Østjyske Jordbrugsakademikere er vært ved kaffen.

Tilmelding: 
Tilmeld dig her senest den 14. september eller mail til Marianne Haugaard-Christensen, 
mhg@vfl.dk 

Se fotos fra turen

24-08-2017

Gyllingnæs Gods og generalforsamling
Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 19.00

Gyllingnæs Gods drives som en moderne land- og skovbrugsvirksomhed med 260 SDM malkekøer og opdræt samt 844 ha, heraf 200 ha skov.  

I dag ejes Gyllingnæs af familien Holch Povlsen, der har givet godset en totalrestaurering. Godset er en del af "De fem gårde", og køerne fra Gyllingnæs leverer mælk til osten "Kirstine.

Driftsleder Jeppe Koefoged vil vise os rundt på ejendommen, hvor vi skal se kvægstalden (dog ingen adgang, hvis man har været i en kvægstald inden for 24 timer), besigtige mark og skov, gå en tur i parken og hvis vejret er med os tage en tur ud til næsset, hvor Horsens Fjord møder Kattegat. 

Mødested: Avlsgården Gyllingnæsvej 80, 8300 Odder (plads til højre ved de gule bygninger)

Efter rundturen er der generalforsamling ifølge vedtægter. Arrangementet inkl. kaffe er gratis.

24-08-2017

De bynære havneområder - Århus havn
22. februar 2011
Se fotos

24-08-2017

Virksomhedsbesøg på Frijsenborg Gods
Inklusiv generalforsamling

Tirsdag, den 8.juni 2010 kl. 18.30

Vi besøger Frijsenborg Gods – Danmarks største jordbesidder. Grevskabet Frijsenborg har siden 1672 været i familiens eje og fra 2007 indgår også Wedellsborg på Fyn. Der drives samlet 3250 ha.  med landbrugsaf-grøder, hvoraf 1250 ha.  er ved Frijsenborg. Til skovdriften hører 6550 ha. på de to godser. Godset indgår i partnerskabet ”De 5 gårde”. Driftsleder Steffen Düring fortæller om virksomheden og viser os rundt.Mødested: Jernit, Linen 62, Frijsenborg ved Hammel

Generalforsamling

Efter besøget på Frijsenborg afholder vi generalforsamling ifølge vedtægter.

Dagsorden

  1. 1.       Valg af dirigent
  2. 2.       Beretningen ved formanden
  3. 3.       Årsregnskab ved kassereren
  4. 4.       Valg af bestyrelse. På valg er William Schaar Andersen og Marianne Haugaard-Christensen
  5. 5.       Valg af revisor. På valg er Anton Mikkelsen
  6. 6.       Planer, budget og kontingent for det kommende år
  7. 7.       Andre sager
  8. 8.       Eventuelt

Mød op til en spændende sommeraften på Frijsenborg. Af hensyn til rundvisning og kaffe, så skal vi have din tilmelding senest 3. juni til Povl Nørgaard på pna@vfl.dk eller på 29463454. Savner du kørelejlighed, så henviser vi gerne til andre tilmeldte efter den 3. juni eller klik ind på www.agronomnetvaerk-oj.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

24-08-2017

Besøg i Nationalpark Mols Bjerge

Onsdag den 8. september 2010 kl. 18.30

Mødested: Statens besøgscenter, Øvre strandkær, Strandkærvej 7, 8400 Ebeltoft

På vej ind i efteråret indbyder vi hermed til besøg i Nationalpark Mols Bjerge. Naturvejleder og biolog  Morten DD. Hansen fra Molslaboratoriet vil guide os gennem  aftenen, på en gåtur i Nationalparken. Udover at fortælle om områdets kulturhistorie, geologi og biologi, vil han fortælle om baggrunden for at Mols Bjerge er blevet en Nationalpark og processen omkring det. 

Aftenen afsluttes med kaffe på Agri Bavnehøj (i det fri). Prisen for arrangementet bliver 50 kr pr. deltager.

 

Af hensyn til rundvisning og kaffe, så skal vi have din tilmelding senest den 1. september til Marianne Haugaard-Christensen på mhg@vfl.dkeller på tlf 3092 1716. Angiv navn og antal personer der skal tilmeldes.  Tilmelding kan også ske på denne hjemmeside.

Husk tøj og fodtøj efter vejret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

24-08-2017