Arrangementer

Obs. Arrangementet er aflyst pga. for få tilmeldte. 
 
Dyr leverer kød, mælk og skind til os mennesker, men de bidrager i høj grad også til forskningen i b.a. sundhed og sygdomme. 
Rotter og grise lægger ofte krop til, når forskerne skal blive klogere på at behandle mennesker for sygdomme eller komme tættere på, hvordan fødevarerne påvirker vores sundhed. Læger bruger grise, når de skal øve sig i at operere eller udvikle nye metoder på operationsstuen. 
Vi tager til Forskningscenter Foulum for at få et lille indblik i, hvad der forskes i ,og hvordan det foregår.
 
Program 
Indlæg ved seniorforsker Knud Larsen
" Grisen - menneskets bedste ven? Transgene grisemodeller for humane neurodegenerative sygdomme"
Besøg på operationsstuen 
Indlæg ved seniorforsker Jan Stagsted    
" Klonede grise og modeller for fedme/livsstilssygdomme"
Indlæg ved forskningsprofessor Knud Erik Bach Knudsen
Besøg i rottestalden


Tid og sted 
Onsdag den 3. februar 2010 kl. 17.00-20.00 
på Forskningscenter Foulum. Vi mødes ved hovedindgangen. Information, bygn. A10.   

Tilmelding og pris 
Senest den 25. januar her eller Bodil Pedersen blp@landscentret.dk eller tlf. 2126 8386. Deltagelse inklusive sandwich  og kaffe koster 50 kr. Beløbet betales på mødet. Du er velkommen til at tage en kollega med til arrangementet.

24-08-2017